Deutsch

 

Kontaktní údaje:
Občanské sdružení Lexikograf, o.s., www.lexikograph.cz

 

IČ: 22 666 931, DIČ: CZ 2266931

Číslo účtu: 613 470 8001 / 5500, Raiffeisenbank Praha 5, Lidická 42 

Zapsáno 15.8.2007 pod číslem VS/1-1/68434/07-R, na Ministerstvu vnitra České republiky

Sídlo sdružení: 152 00 Praha 5, Machatého 681, Česká republika

 

Předseda: PhDr. Markéta Blažejová, www.blazejova.net

Kontakt: blazejova.m@seznam.cz

 

Markéta Blažejová

Nabízím nakladatelstvím k vydání své následující učebnice němčiny:

Německé anekdoty - Cvičebnice německé gramatiky (pracovní název) - v rukopise, hotovo zhruba ze 2/3

Učebnice němčiny pro cestovní ruch (především pro vyšší odborné a vysoké školy, ve spolupráci s p. Udo Wichertem)

Německá frazeologie - cvičebnice pro středně a více pokročilé (v rukopise, hotovo zhruba ze 2/3, ve spolupráci s p. Helge Goldhahnem)

Učebnice němčiny pro průvodce

Alexandra Benáková

Nabízím nakladatelstvím k vydání své následující učebnice:

Učebnice češtiny pro cizince

Učebnice němčiny (pracovní název: Němčina 2010)