Naši sponzoři:

Německo-český slovník výtvarného umění a zeměpisných názvů

1. 1995-1998

Markéta Blažejová tímto velmi děkuje za velkorysou finanční podporu nadacím Gerhard ten Dornkaat Koolman-Stiftung a Pro Helvetia. Tato pomoc umožnila paní Blažejové jakožto autorce jmenovaného slovníku sbírat v letech 1995-1998 v německých a švýcarských knihovnách a muzeích další materiál ke slovníku a v různých německých/švýcarských ústavech dějin umění konzultovat problematické terminologické otázky. Podpora ze strany nadace Gerhard ten Dornkaat Koolman-Stiftung jí nadále umožnila především zmodernizovat její počítačové a softwarové vybavení pro náročnou lexikografickou práci. Této pomoci se paní Blažejové dostalo jako soukromé osobě (občanské sdružení Lexikograf bylo založeno až v r. 2007).

2. 1996-2000

Upřímný dík paní Blažejové patří rovněž dalším institucím, které jí umožnily v rámci kratších studijních pobytů intenzivní práci na překladové terminologii určitých výtvarných oborů zahrnutých do slovníku. Byly to např. švýcarská nadace Abegg-Stiftung, Ústav slovanských jazyků Technické univerzity v Drážďanech, Ústřední ústav pro německé dějiny umění v Mnichově a další. I tuto cennou pomoc obdržela paní Blažejová jako soukromá osoba.