PhDr. Markéta Blažejová: Německo-český a česko-německý slovník výtvarného umění a zeměpisných názvů

Slovník obsahuje všechny oblasti výtvarného umění (viz samost. heslo), má cca německo-česká část 53 000 hesel v hlavní části a 5 000 hesel poloterminologické povahy (včetně kontextů) v příloze.

Slovník je jedním z největších dvojjazyčných slovníků výtvarného umění, a to nejen v německo-české lexikografii.

Nejvíce hesel je věnováno architektuře (cca 9 000), která je pojímána především z hlediska umělecko-historického, ne stavebně-technického. Z různých dalších oborů: textil včetně hist. módy – cca 3 000 hesel.

Slovník je určen výtvarným umělcům, architektům, studentům a profesorům různých výtvarných oborů i dějin umění, památkářům, restaurátorům, průvodcům, sběratelům, muzejníkům, kurátorům výstav, překladatelům a též zainteresovaným laikům.

Hesla obsahují nejen všechny překlady do češtiny, ale mnohdy i definici a řadu doplňujících informací (etymologie, obory, v nichž se heslo používá, region. oblast výskytu, u některých cizích slov fonetická transkripce apod.).

Jsem jediná autorka slovníku, pracující ovšem za pomoci cenných připomínek a rad celé řady obětavých německých či českých konzultantů z jednotlivých oborů výtv. umění.

Absolvovala jsem různé zahraniční stáže a studijní pobyty, na kterých jsem m.j. konzultovala problémy vznikající při práci na jednotlivých heslech s předními specialisty různých oborů výtvarného umění (viz též životopis) v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Za všechny bych chtěla jmenovat alespoň půlroční velmi cenný studijní pobyt u prof. Günthera Bindinga na katedře historie architektury v Kolíně nad Rýnem. Terminologii výtvarného umění jsem v těchto zemích ověřovala na konkrétních exponátech mnoha muzeí.

Při práci na části Ikonografie, na kontextové příloze a na části Zeměpisné názvy jsem se mohla těšit významné pomoci paní Niny Vojtěšky Heřmanové, mé maminky.

Slovník má připravenu i česko-německou verzi.

Pro vydání tohoto slovníku ještě nebyla uzavřena smlouva s žádným nakladatelstvím Pro snadnější vydání celého korpusu bude možná nutné rozdělit slovník na jednotlivé obory a vydat jej formou menších oborových slovníků.