Procházky Prahou šité na míru

Mé zkušenosti

Jazyky jsem studovala na FF UK v Praze, na katedře germanistiky jsem v r. 1982 složila rigorózní zkoušku. Na Ústavu dějin umění FF UK v Praze a Kolíně nad Rýnem jsem absolvovala řadu cyklů přednášek. Oblastí výtvarného umění včetně architektury se zabývám dlouhodobě, m.j. pro účely svého N-Č slovníku výtvarného umění.

Několik let jsem vedla specielní kurzy pro průvodce v němčině (Pražská informační služba aj.). Složila jsem dvakrát zkoušky pro průvodce cest. ruchu, pracuji na základě živnostenského oprávnění.

Do r. 2007 jsem vyučovala NJ a AJ na Vysoké škole obchodní, o.p.s., obor Cestovní ruch (např. předmět Němčina pro průvodce po kulturních památkách).

Pěší turistice, cestování a duchovnímu hledání se věnuji dlouhou řadu let.

Pro koho

Průvodcovské služby poskytuji skupinám i jednotlivcům, kteří touží poznat Prahu více do hloubky a z více stran, než umožňují běžné akce cestovního ruchu. Pro ty, kteří umějí ocenit nevtíravou osobní péči - průvodcovské služby „šité na tělo“ zákazníkovi. V angličtině, němčině či češtině.

Charakter služeb

1. Individuální přístup - témata procházek, jejich kombinace a časové rozložení podle přání klienta.

2. Možnost vyváženého poměru času tráveného s architekturou či výtvarným uměním a na druhé straně v tichu přírodních rezervací či parků Prahy a jejího okolí

3. Možnost poznání rovněž památek a prohlídkových tras méně známých, ale neméně krásných, s atraktivními výhledy

4. Možnost aktivního kontaktu s výtvarným uměním či hudbou – osobní prožitek (vlastní tvorba klienta s podporou přizvaných profesionálů v keramické dílně, malířském ateliéru, společné zpívání či hraní na djembe pod vedením zkušených hudebníků)

5. Možnost volby denní doby procházky (např. brzo ráno či později večer, kdy ještě nezačal či již utichl hlavní turistický ruch)

6. Možnost teorie i praxe efektivní relaxace, cvičení pozornosti a zvládání stresu

7. Možnost sportovního vyžití s přizvaným osobním odborným průvodcem, např. lezení na umělé stěně či v přírodě. Zapůjčení výzbroje je možné. Možnost cyklovýletu; jogging s přizvaným odborným doprovodem absolventa Pražského maratonu v krásné přírodní rezervaci

8. Možnost spojení pobytu v Praze a ČR s výukou jazyků (čeština pro cizince, AJ, NJ)

9. Kozultace před prohlídkami města bez průvodce

Témata procházek

1. Dějiny umění Prahy - architektura historická i moderní, další obory výtvarného umění. Možnost zaměření na určitá slohová období.

2. Praha jako duchovní centrum – historie a současnost. Památky a místa působení významných osobností a událostí.
1. Praha křesťanská
2. Praha židovská
3. Po stopách mimonáboženské duchovnosti. Nabídka otázek souvisejících se spiritualitou pro individuální zkoumání.

3. Příroda v Praze a okolí – pohyb i chvíle fyzického klidu a ztišení

4. Německá literatura v Praze

5. Praha hudební

6. Praha očima Němců/Rusů/Američanů/Britů/…

7. Návštěva muzeí a výstav podle zájmu zákazníka

Destinace mimo Prahu

Ráda klientům navrhnu poznávací trasy a budu jim nadšeným průvodcem po celé České republice a německy mluvích zemích (v případě zájmu kombinace poznávání památek a pěší turistiky). Např. židovské památky mimo prahu, výlet „Bamberk, Norimberk a Praha ve vzájemných vztazích v historii a architektuře“ a mnohé jiné.

PhDr. Markéta Blažejová

blazejova.m@seznam.cz

www.blazejova.net