Hledáme sponzory pro 1. vydání slovníků:

Blažejová, Markéta: Německo-český slovník výtvarného umění a zeměpisných názvů

Blažejová, Markéta: Česko-německý slovník výtvarného umění a zeměpisných názvů

Slovníky jsou připraveny k vydání – buď jako unikátní celek či po skupinách oborů.

Slovníky patří mezi největší a nejdůkladnější dvojjazyčné slovníky výtvarného umění nejen v německo-české lexikografii. (N-Č slovník: 53 000 hesel, 5 000 hesel příloha. Č-N slovník: 53 000 hesel.

Váš sponzorský dar umožní nakladatelství částečné pokrytí nákladů spojených s vydáním. Po několikaletém hledání nakladatelství pro vydání tohoto slovníku se ukazuje, že pro vysoké náklady spojené s vydáním nedojde bez pomoci sponzorů k uzavření smlouvy o vydání slovníku mezi autorkou a nakladatelstvím a následně k vydání.

Nakladatelství i autorka poděkují rádi za Váš sponzorský dar umístěním jména Vaší společnosti včetně Vašeho loga ve vydaném díle i na stránkách Lexikografu.

Německou část korpusu slovníku je možno použít jako základ pro další dvoj- i vícejazyčné slovníky výtvarného umění.

Posudky na slovník

Sponzoři

Hledáme sponzory pro 1. vydání dalších slovníků a glosářů

Sponzoři

Hledáme sponzory pro projekt Procházky Prahou šité na míru zákazníkovi

Sponzoři

Hledáme sponzory pro 1. vydání učebnic

Sponzoři

 

Všem sponzorům srdečně předem děkujeme! Lexikograf se zavazuje, že bude informovat všechny sponzory o všech sponzorských darech určených na vydání díla, které sponzor podpořil. Návrh darovací smlouvy