Srdečně Vás vítáme na webových stránkách občanského sdružení Lexikograf, o.s.!

Sdružení se snaží o prohloubení dobrých vztahů a zkvalitnění komunikačních možností mezi Němci, Rakušany, Švýcary a Čechy.

Sdružení se pro tento účel věnuje péči o jazyk, podpoře kultury jazyka i kultury obecně a rozšiřování německo-české lingvistické referenční základny.

Členové sdružení vytvářejí sami a podporují tvorbu německo-českých a česko-německých slovníků velkého i menšího rozsahu, které dosud chybí. Tyto slovníky se věnují specielně některým oblastem obecné slovní zásoby (např. frazeologii, zeměpisným názvům apod.) nebo různým rozsáhlým oborům a jejich podoborům (např. výtvarnému umění zahrnujícímu architekturu, malířství, sochařství, různé druhy užitého umění aj.)

Členové sdružení vytvářejí též jazykové učebnice (Čeština pro cizince, Němčina pro průvodce, Cvičebnice německé frazeologie aj.).

Členové sdružení se snaží mnohdy již několik desítek let ve své profesi učitelů na vysokých i jiných školách, průvodců, tlumočníků, překladatelů aj. o uvádění myšlenek vzájemného respektu Čechů, Rakušanů, Němců a Švýcarů do praxe. Čeští členové sdružení upozorňují na bohatství německého jazyka i kultury, na úspěchy vědy těchto zemí a na důležitost znalosti němčiny ve středoevropském regionu, kde má němčina velmi dlouhou tradici.

Jsou-li Vám cíle sdružení Lexikograf blízké, rádi Vás uvítáme jako nového člena sdružení. Přihláška do sdružení (.DOC).